Vogels kijken

Afbeelding van steenloper langs de Waddenzeedijk.

Ben je vogelaar? Sexbierum en omgeving biedt je verschillende locaties waar je rustig vogels kunt kijken en fotograferen.

Sexbierum
  • Waddenzeedijk: hier kun je zowel vogels kijken aan de Waddenzee als in het 'binnenland'. Vanaf de Waddenzeedijk bij het Fiskerspaad heb je een goed uitzicht op de Kleiput 'De Bjirmen'. De kleiput is jaren geleden gegraven voor het ophogen van de Waddenzeedijk. Het water is brak waardoor er zoutgedogende planten groeien. Het gebiedje is ook een geliefde hoogwatervluchtplaats voor grote groepen steltlopers, eenden, ganzen en andere vogels. In het voorjaar brengen bergeenden hier hun jongen groot. Het gebied wordt beheerd door It Fryske Gea en is niet toegankelijk.

    Lees ook:
    Binnendijkse vogelparadijsjes langs de Waddenkust (Leeuwarder Courant)

    Met wat extra geluk kun je hier zelfs flamingo's zien. Ze zwerven regelmatig langs de Friese Waddenkust en zijn vermoedelijk afkomstig uit Duitsland. Lees hierover ook: Groep flamingo's struint op de Wadden, en dat was al even niet gebeurd (RTL Nieuws)
Roptazijl
  • mooi uitkijkpunt op de Waddenzee bij de uitwatering van het Roptagemaal.
Waarnemingen.nl

Gebruik de 'Plattegrond' (onder 'Alle vermeldingen) om de locaties op de kaart te zien.

De Bjirmen is een oude verzamelnaam voor de dorpen Oosterbierum, Sexbierum en Pietersbierum in de gemeente Waadhoeke. Wij hebben in deze regio verschillende kleine landschapselementen in het bezit.

Aan de rand van de zeedijk liggen namelijk oud ...
Lees meer ...

De Bjirmen is een oude verzamelnaam voor de dorpen Oosterbierum, Sexbierum en Pietersbierum in de gemeente Waadhoeke. Wij hebben in deze regio verschillende kleine landschapselementen in het bezit.

Aan de rand van de zeedijk liggen namelijk oud ...
Lees meer ...

De Dyksputten - Sexbierum

De Bjirmen is een oude verzamelnaam voor de dorpen Oosterbierum, Sexbierum en Pietersbierum in de gemeente Waadhoeke. Wij hebben in deze regio verschillende kleine landschapselementen in het bezit.

Aan de rand van de zeedijk liggen namelijk oud ...
Lees meer ...

Net buiten het gebied van Barradeel, maar wel een prachtige locatie om vogels op het Wad te bekijken.

[advertentie]