Gids: Recent toegevoegde vermeldingen 

Resultaten 1 - 20 van 81
Bunker Koehoal
Sédyk,

Op de website van Bunker Koehoal staat over de 'Stelling Koehoal' het volgende vermeld:

"Tijdens de Tweede Wereldoorlog is er aan de zeedijk tussen de woningen Sédyk 4 en 6 en aan de Griene Leane onder Tzummarum op last van de Duitse bezetters ...
Lees meer ...

Categorie Musea
Wandelnetwerk Friesland | Wandelknooppunt.nl

In 2007 werd in de provincie Friesland met het provincieoverschrijdende wandelnetwerk Waddenwandelen gestart. Ondertussen is er in de gehele provincie Friesland een compleet provincie dekkend wandelnetwerk van ongeveer 3800 kilometer. Lees meer ...

Categorie Wandelen
Getswerdersyl,

Terrein waarin 2 terpen. Datering: omstreeks begin jaartelling.

Categorie Rijksmonumenten
Liauckamaleane 4, 8855 XJ,

Niet meer geheel oorspronkelijk 19e eeuws daglonershuisje, opgetrokken uit baksteen en gedekt door een met pannen belegd schilddak, waarin dakkapel. Vensters van verschillende datering, waaronder 6-ruiters. Staafankers; topschoorsteen; 1/2-steens rolla ...
Lees meer ...

Categorie Rijksmonumenten
Liauckamaleane 2, 8855 XJ,

19e eeuwse (1862), uit gele friese steen opgetrokken, kop-hals-rompboerderij, waarvan kop en hals worden gedekt door met pannen belegde zadeldaken; van het rietgedekte schilddak van het bedrijfsgedeelte is het voorschild eveneens met pannen gedekt; uil ...
Lees meer ...

Categorie Rijksmonumenten
Liauckamaleane 2,

Poortgebouw van de voormalige Liauckemastate. 17e eeuws poortgebouw -datering 1604 in sluitsteen aan ingangszijde- dat oorspronkelijk de toegang vormde tot het omgrachte en deels nog met een windsingel beplante terrein van de voormalige Liauckemastate ...
Lees meer ...

Categorie Rijksmonumenten
Latsmaleane 1, 8855 XK,

Latsma State. Grote boerderij waarvan het voorhuis blokvormig onder omgaand schilddak. Ingang in het midden (later gedicht) tussen gegroefde pilasters; ook langs de dakkapel pilasters; aan de dakvoet balustrade; boven alle vensters, die zes ruiten hebb ...
Lees meer ...

Categorie Rijksmonumenten
Hoarnestreek 7, 8855 RS,

Eelsma State. Boerderij van het winkelhaaktype; het woonhuis onder zadeldak tegen topgevel, waarin twee kleine lichtopeningen.

Categorie Rijksmonumenten
Frjentsjerterein 25, 8855 HA,

Grote boerderij waarvan het voorhuis dwars op de schuur staat en door een schilddak is gedekt met twee hoekschoorstenen waarop borden. Omlijste ingang en zesruitsvensters.

Categorie Rijksmonumenten
Alde Buorren 3, 8855 HP,

Z.g. geboortehuis van Tjerk Hiddes. Eenvoudig pand waarin grote gevelsteen voorstellend een schip.

Categorie Rijksmonumenten
Alde Buorren 1, 8855 HP,

Hoekpand aan de weg rond het kerkhof onder hoog opgaand schilddak met hoekschoorstenen waarop borden. Houten goot op klossen aan zij- en achtergevel.

Monumentnummer: 8645

Categorie Rijksmonumenten

Net buiten het gebied van Barradeel, maar wel een prachtige locatie om vogels op het Wad te bekijken.

Categorie Vogels kijken

De Bjirmen is een oude verzamelnaam voor de dorpen Oosterbierum, Sexbierum en Pietersbierum in de gemeente Waadhoeke. Wij hebben in deze regio verschillende kleine landschapselementen in het bezit.

Aan de rand van de zeedijk liggen namelijk oud ...
Lees meer ...

Categorie Vogels kijken

De Bjirmen is een oude verzamelnaam voor de dorpen Oosterbierum, Sexbierum en Pietersbierum in de gemeente Waadhoeke. Wij hebben in deze regio verschillende kleine landschapselementen in het bezit.

Aan de rand van de zeedijk liggen namelijk oud ...
Lees meer ...

Categorie Vogels kijken

De Bjirmen is een oude verzamelnaam voor de dorpen Oosterbierum, Sexbierum en Pietersbierum in de gemeente Waadhoeke. Wij hebben in deze regio verschillende kleine landschapselementen in het bezit.

Aan de rand van de zeedijk liggen namelijk oud ...
Lees meer ...

Categorie Vogels kijken
SVR Camping "de Skuorre"
Parallelweg 4, 8801 JM,

Kamperen op de grens van stad en land.

  • Landelijk gelegen camping in Friesland.
  • Gelegen aan de zuidkant van de historische stad Franeker.
  • Met wandel en fiets mogelijkheden.
  • Rust is ons motto.

...
Lees meer ...

Categorie Franeker