Ontdek de rijke historie van Sexbierum

Hier komt historische informatie over Sexbierum en omgeving, zoals:

 • Monumenten
 • Liauckama State met stinspoort
 • Latsma State
 • terpen
 • stinswier
 • dijken, zoals Slachte en de Hoarnestreek (Âlddyk)

Publicaties

Interessante publicaties over de historie van Sexbierum en omgeving. Deze publicaties zijn gedeeltelijk alleen beschikbaar via de openbare bibliotheek.

 • Stinsen en states - Elward, Ronald (1990)
  Geïllustreerde beschrijving van states en stinsen, de huizen van adellijke families in Friesland.
 • Liauckama State - Leemburg, J. (1994)
 • Hystoryske sketsen en anekdoates fan Liauckamastate, Seisbierrum en Fryslân - G. Postuma (1993)
 • Korenmolen De Korenaar- Nieuwenhuis, P. (1990)
  Geschiedenis van Korenmolen De Korenaar en Sexbierum en omgeving
Op internet

Website 'Stinsen en Staten'

www.stinseninfriesland.nl (Kees Braaksma)

Sexbierum
Pietersbierum