Trefwoord(en) : monument

Tsjerkepaed 1,

De eenbeukige kerk was oorspronkelijk gewijd aan Sint-Andreas. De laat-gotische kerk werd in de 15e eeuw gebouwd.

De toren van de kerk stortte in 1684 ineen en werd in dat jaar vervangen. In 1904 werd de toren, samen met de westzijde van de ker ...
Lees meer ...

Categorie Kerken
Hearewei 30, 8855 AZ,

Korenmolen, bovenkruier met stelling in 1875 herbouwd.

Al sinds de 15e eeuw bezit Sexbierum een korenmolen. De Nederlandse Hervormde kerk heeft in 1868 de huidige molen laten bouwen. Van de opbrengst van het meel werden kaarsen gekocht. In de T ...
Lees meer ...

Categorie Molens
Monument De Waadfisker
Sédyk, 8851 RM,

Kunstwerk ter herinnering aan de kustvisserij in de voormalige gemeenten Barradeel en Het Bildt.

De Waadfisker is een in 2004 geplaatst standbeeld van Lees meer ...

Categorie Overig
Tsjerkhofspaed 1,

Een bouwvallige middeleeuwse kerk die gewijd was aan Petrus werd in 1822 vervangen. Deze kerk werd op 14 oktober 1843 door blikseminslag getroffen en brandde af.

Op 26 juli 1845 werd door Hendrik Bonifacius van der Haer, grietman van Barradeel, ...
Lees meer ...

Categorie Kerken
Haerdawei 1, 8854 AA,

De Sint-Joriskerk is een kerkgebouw in Oosterbierum in de Nederlandse provincie Friesland. 

De kerk is rond 1200 gebouwd en werd in de loop der tijd verder uitgebreid. Het schip werd in de 14e eeuw in oostelijke richting uitgebreid en in d ...
Lees meer ...

Categorie Kerken
Tsjerkepaed 1, 8855 HM,

(Voormalig Hervormde) Kerk op verhoogd kerkhof. Diepe eenschepige kerk blijkens smalle, deels door kralen omlijste vensters uit de 13e eeuw stammend.

De eveneens 13e eeuwse toren is in 1904 met hardrode steen ommanteld. In de kerk zwierige pree ...
Lees meer ...

Categorie Kerken
Slachte monument
Getswerdersyl,

De Getswerdersyl of Getswerderzijl was de noordelijkste sluis in de Slachtedijk in de Nederlandse provincie Friesland. De sluis (zijl of syl) werd genoemd naar Gaetswert, een terpje in de nabijheid en voor het eerst vermeld in 1407.

In 1982 wer ...
Lees meer ...

Categorie Overig

[advertentie]