Visit Sexbierum nu ook voor de andere dorpen en buurtschappen van de voormalige gemeente Barradeel

Tot 1984 was Sexbierum de hoofdplaats van de voormalige gemeente Barradeel. Onder Barradeel vielen de volgende dorpen en buurtschappen: Minnertsga, Sexbierum, Tzummarum, Oosterbierum, Wijnaldum, Pietersbierum, Firdgum en Klooster-Lidlum, Dijkshoek, Roptazijl.

Dit verleden vormt nog steeds een band tussen de verschillende dorpen en buurtschappen. Vandaar dat toeristische infomatie over deze dorpen en buurtschappen stap voor stap zal worden opgenomen op deze website.