Featured

Landschapstriënnale 2023: Dynamische Waddendelta

In 2023 is de Waddenkust (waaronder in Noordwest-Friesland) de gastregio van de Landschapstriënnale. Onder de titel Dynamische Delta vindt het landschapsfestival dan plaats in dit bijzondere gebied.

 

De Landschapstriënnale is een manifestatie op basis van een flexibel format met exposities, seminars, debatten, excursies, optredens en andere bijeenkomsten, gericht op verleden, heden en toekomst van het Nederlandse landschap.

Onder de titel DYNAMISCHE WADDENDELTA worden dan de schijnwerpers op dit bijzondere deel van Nederland gezet. Er wordt stilgestaan bij het UNESCO Werelderfgoed de Waddenzee, maar er zal vooral aandacht zijn voor het landschap áchter de dijken. Geulen en slenken presenteren hier de dynamiek van eb en vloed. Het mozaïeklandschap van terpen en wierden laat tweeduizend jaar samenleven met en strijden tegen het water zien. De ambitie van [L]2023 is om de kwaliteit van een robuust, oogstrelend en klimaatbestendig raamwerk als oost-west verbinding langs de Waddenzee in beeld te brengen, met als doel om op termijn een aantrekkelijk, vindbaar en beleefbare kustzone te creëren voor een groot publiek (van bewoners en bezoekers).

Icoonprojecten Westergo

De icoonprojecten zijn onderscheidend en behoren tot de plekken die je gezien moet hebben als je de Waddenkust bezoekt. Daarvoor is een lijst met criteria opgesteld. Het is de ambitie dat de projecten zelfstandig worden georganiseerd door initiatiefnemers. Het samenstellen van het overall programma is de verantwoordelijkheid van het kernteam. Voor de marketing wordt een beroep gedaan op de mensen en middelen van VISIT WADDEN met Merk Fryslân als penvoerder.

De icoonprojecten in het gebied Westergo zijn:

  • Roptazijl
  • Glastuinbouw Sexbierum
  • Slachtedijk

Meer informatie