PC 2022 | Kaatsevenement

Algemeen
head_04
Datum: woensdag 3 augustus 2022 09:30 - 18:00

Locatie: It Sjûkelân, Franeker

De PC is een kaatswedstrijd die jaarlijks wordt gehouden in Franeker. De afkorting PC verwijst naar de Permanente Commissie der Franeker Kaatspartij, opgericht in 1853, die sinds 1854 de wedstrijd organiseert. De PC geldt als de belangrijkste en meest prestigieuze wedstrijd van alle kaatswedstrijden die jaarlijks onder auspiciën van de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond worden gespeeld. (Wikipedia)