Adverteren op Visit Sexbierum

Deze website bevat advertenties en affiliate samenwerkingen waarvoor ik een vergoeding ontvang.

Door het (laten) plaatsen van betaalde advertenties op deze site probeer ik de kosten van de bouw, het beheer en het onderhoud van de website te kunnen dekken. Binnenkort kun je ook zelf eenvoudig kleine (regel)advertenties plaatsen in een nieuwe rubriek 'Vraag en Aanbod'. Deze advertenties moeten dan wel betrekking hebben op de doelstellingen van deze website: het bieden van toeristische informatie over Sexbierum en omgeving.

Heb je nu al belangstelling om te adverteren op Visit Sexbierum, neem dan contact met mij op.

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door: