Open dagen Bunker Koehoal

Het weekend van 17 en 18 september 2022 is de Bunker Koehoal bij Tzummarum weer voor het publiek geopend.

Op de website van Bunker Koehoal staat over de 'Stelling Koehoal' het volgende vermeld:

"Tijdens de Tweede Wereldoorlog is er aan de zeedijk tussen de woningen Sédyk 4 en 6 en aan de Griene Leane onder Tzummarum op last van de Duitse bezetters een stelling gebouwd die deel uitmaakte van de Duitse luchtverdediging. De 'Ortskommandantur' van de Stelling Koehoal zetelde in Franeker.

De bouw van de stelling heeft grotendeels plaatsgevonden in het jaar 1941. Uit de richting van Tzummarum gezien, was direct na de woning Sédyk 6 bovenop de zeedijk een wachtpost met onderaan de dijk een onderkomen voor de wacht en vanaf richting Dijkshoek onder Firdgum bij de woningen Sédyk 3 en 4 een identieke opstelling. Uit een publicatie van de toenmalige gemeente Barradeel blijkt dat vanaf 30 maart 1942 een stuk van de openbare weg langs de zeedijk, evenals een stuk van de Griene Leane, werd afgesloten. De afsluiting werd aangeduid met borden. Op de stelling waren steeds ongeveer 50 tot 70 Duitse militairen van de Wehrmacht en Luftwaffe gehuisvest."

Lees verder op de website >>

De fraaie schaalmodellen in de expositie zijn gemaakt door Jan Feenstra uit Pietersbierum.