Mooi Barradeel

In de nieuwe Facebook groep 'Mooi Barradeel' kun je nu als toerist, inwoner en ondernemer met foto's en video's de schoonheid delen van het gebied van de voormalige, op 1 januari 1984 opgeheven gemeente Barradeel.

De gemeente Barradeel omvatte de dorpen Wijnaldum, Pietersbierum, Sexbierum, Oosterbierum, Tzummarum en Minnertsga, met de buurtschappen Roptazijl, Getswerdersyl, Klooster-Lidlum, Koehool, Firdgum en Dijkshoek.

'Mooi Barradeel' is een initiatief van Visit Sexbierum, de (nieuwe) website die toeristische informatie biedt over Sexbierum en de andere dorpen van de voormalige gemeente Barradeel: www.visitsexbierum.nl.