Bezienswaardigheden: Alle vermeldingen 

Resultaten 1 - 20 van 25 Deze categorie
Alle vermeldingen
Molen de Korenaar
Hearewei 30, 8855 AZ,

Korenmolen, bovenkruier met stelling in 1875 herbouwd.

Al sinds de 15e eeuw bezit Sexbierum een korenmolen. De Nederlandse Hervormde kerk heeft in 1868 de huidige molen laten bouwen. Van de opbrengst van het meel werden kaarsen gekocht. In de T ...
Lees meer ...

Categorie Molens
Sixtuskerk
Tsjerkepaed 1, 8855 HM,

(Voormalig Hervormde) Kerk op verhoogd kerkhof. Diepe eenschepige kerk blijkens smalle, deels door kralen omlijste vensters uit de 13e eeuw stammend.

De eveneens 13e eeuwse toren is in 1904 met hardrode steen ommanteld. In de kerk zwierige pree ...
Lees meer ...

Categorie Kerken
Andreaskerk
Tsjerkepaed 1,

De eenbeukige kerk was oorspronkelijk gewijd aan Sint-Andreas. De laat-gotische kerk werd in de 15e eeuw gebouwd.

De toren van de kerk stortte in 1684 ineen en werd in dat jaar vervangen. In 1904 werd de toren, samen met de westzijde van de ker ...
Lees meer ...

Categorie Kerken
Sint Joriskerk
Haerdawei 1, 8854 AA,

De Sint-Joriskerk is een kerkgebouw in Oosterbierum in de Nederlandse provincie Friesland. 

De kerk is rond 1200 gebouwd en werd in de loop der tijd verder uitgebreid. Het schip werd in de 14e eeuw in oostelijke richting uitgebreid en in d ...
Lees meer ...

Categorie Kerken
Tsjerkhofspaed 1,

Een bouwvallige middeleeuwse kerk die gewijd was aan Petrus werd in 1822 vervangen. Deze kerk werd op 14 oktober 1843 door blikseminslag getroffen en brandde af.

Op 26 juli 1845 werd door Hendrik Bonifacius van der Haer, grietman van Barradeel, ...
Lees meer ...

Categorie Kerken
Alde Buorren 1, 8855 HP,

Hoekpand aan de weg rond het kerkhof onder hoog opgaand schilddak met hoekschoorstenen waarop borden. Houten goot op klossen aan zij- en achtergevel.

Monumentnummer: 8645

Categorie Rijksmonumenten
Alde Buorren 3, 8855 HP,

Z.g. geboortehuis van Tjerk Hiddes. Eenvoudig pand waarin grote gevelsteen voorstellend een schip.

Categorie Rijksmonumenten
Frjentsjerterein 25, 8855 HA,

Grote boerderij waarvan het voorhuis dwars op de schuur staat en door een schilddak is gedekt met twee hoekschoorstenen waarop borden. Omlijste ingang en zesruitsvensters.

Categorie Rijksmonumenten
Hoarnestreek 7, 8855 RS,

Eelsma State. Boerderij van het winkelhaaktype; het woonhuis onder zadeldak tegen topgevel, waarin twee kleine lichtopeningen.

Categorie Rijksmonumenten
Latsmaleane 1, 8855 XK,

Latsma State. Grote boerderij waarvan het voorhuis blokvormig onder omgaand schilddak. Ingang in het midden (later gedicht) tussen gegroefde pilasters; ook langs de dakkapel pilasters; aan de dakvoet balustrade; boven alle vensters, die zes ruiten hebb ...
Lees meer ...

Categorie Rijksmonumenten
Liauckamaleane 2,

Poortgebouw van de voormalige Liauckemastate. 17e eeuws poortgebouw -datering 1604 in sluitsteen aan ingangszijde- dat oorspronkelijk de toegang vormde tot het omgrachte en deels nog met een windsingel beplante terrein van de voormalige Liauckemastate ...
Lees meer ...

Categorie Rijksmonumenten
Liauckamaleane 2, 8855 XJ,

19e eeuwse (1862), uit gele friese steen opgetrokken, kop-hals-rompboerderij, waarvan kop en hals worden gedekt door met pannen belegde zadeldaken; van het rietgedekte schilddak van het bedrijfsgedeelte is het voorschild eveneens met pannen gedekt; uil ...
Lees meer ...

Categorie Rijksmonumenten
Liauckamaleane 4, 8855 XJ,

Niet meer geheel oorspronkelijk 19e eeuws daglonershuisje, opgetrokken uit baksteen en gedekt door een met pannen belegd schilddak, waarin dakkapel. Vensters van verschillende datering, waaronder 6-ruiters. Staafankers; topschoorsteen; 1/2-steens rolla ...
Lees meer ...

Categorie Rijksmonumenten
Getswerdersyl,

Terrein waarin 2 terpen. Datering: omstreeks begin jaartelling.

Categorie Rijksmonumenten
Bunker Koehoal
Sédyk,

Op de website van Bunker Koehoal staat over de 'Stelling Koehoal' het volgende vermeld:

"Tijdens de Tweede Wereldoorlog is er aan de zeedijk tussen de woningen Sédyk 4 en 6 en aan de Griene Leane onder Tzummarum op last van de Duitse bezetters ...
Lees meer ...

Categorie Musea
Camstrawei 18, 8852 RH,

Ooit een school, later een verzameling van landbouwhistorie: nu een streekmuseum met archeologie van het Friese terpengebied en locatie van de replica van een vroeg-middeleeuws Zodenhuis!

Het Yeb Hettinga Museum is gevestigd in ...
Lees meer ...

Categorie Musea
Archeologisch steunpunt Wijnaldum
Tsjerkepaad 3,

Archeologen weten het bijna zeker: ooit woonde er een machtige Friese koning op de Wijnaldumer terp.

In 1953 werd een van de grootste internationale terpvondsten gedaan door een boer: de gouden fibula. Deze mantelspeld ligt in het Fries Museum ...
Lees meer ...

Categorie Musea
Station 1 Voorm. stationsgebouw van de NFLS in Tzummarum
Stasjonswei 3, 8851 EX,

Het STATIONSGEBOUW van de Noord-Friesche Locaal-Spoorwegmaatschappij is gebouwd in 1902 onder maatschappij-gebonden stationsarchitectuur en als variant op het standaardtype van het eenvoudige stationsgebouw, type B.

Ofschoon de bouwkundige staa ...
Lees meer ...

Categorie Rijksmonumenten

[advertentie]