Algemeen
Uitzicht op Liauckama State met de Stinspoort (midden) en Latsma State (rechts). Links op de achtergrond is de Waddenzeedijk zichtbaar.

Algemeen

Sexbierum (Fries: Seisbierrum) is een dorp in de gemeente Waadhoeke, in de Nederlandse provincie Friesland.

Het ligt ten noordwesten van de stad Franeker en ten zuidwesten van Oosterbierum. Het vormt met Pietersbierum een dubbeldorp.

Door het dorpsgebied stromen de Dijksvaart en Roptavaart, en erlangs de Opvaart. Verder loopt de N393 door het dorpsgebied en erlangs de A31.

In 2021 telde het dorp 1.705 inwoners. Een klein deeltje van Pietersbierum valt formeel onder Sexbierum.

De bewoning aan de Hoarnestreek in de Hornestreek werd tot even voorbij halfweg de 20ste eeuw aangeduid als de buurtschap Sexbierumerhorn.  (Bron: Wikipedia)

Zie verder op Wikipedia.

Agrarische sector

Sexbierum ligt met de omliggende dorpen in een grotendeels agrarisch gebied. Je vindt hier meer informatie over de agrarische sector.

Gemeentewapen

Afbeelding van het gemeentewapen van de voormalige gemeente Barradeel.Het hiernaast afgebeelde gemeentewapen werd gebruikt door de de voormalige gemeente Barradeel, waarvan Sexbierum de hoofdplaats was.

Het wapen werd op 25 maart 1818 als volgt beschreven:
"Dwars doorsneden met een dijk van paalwerk op dewelk rustende is een koornschoof van goud, het bovenste gedeelte des schilds verbeeldende eene hemelsblaauwe lucht, in het benedenste gedeelte des schilds een stille zee."

NB : gevoerd met een gouden kroon van 3 bladeren en 2 parels.

(Bron: Heraldry of the world )

Tegenwoordig valt het dorp Sexbierum-Pietersbierum onder de gemeente Waadhoeke.

Lees ook: